شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ ,23 March 2019
 
 
آمارنامه دارویی سال ۹۶ منتشر شد
 
در ۳ دهه گذشته هر سال اطلاعات بازار داروئی کشور از طرف وزارت بهداشت منتشر شده است.
 
به گزارش فانا، دسترسی به اطلاعات و آمار مستند یکی از الزامات مهم برنامه ریزی صحیح در هر زمینه ای است، به همین دلیل در 3 دهه گذشته هر سال اطلاعات بازار داروئی کشور از طرف وزارت بهداشت منتشر شده است.

روش کار تدوین آمارنامه

داروئی کشور طی سال های اخیر بر مبنای اطلاعاتی بوده است که از شرکت های پخش داروئی گرفته می شد. به همین دلیل صحت اطلاعات آمارنامه بطور مستقیم تحت تاثیر صحت و دقت اطلاعاتی است که این شرکت ها به سازمان غذا و دارو منتقل می کنند.

طبق توافق بعمل آمده با سندیکای صاحبان صنایع تولید کننده داروهای انسانی و انجمن شرکت های پخش قرار بود آمارنامه داروئی سال 1396 توسط این انجمن ها تدوین و منتشر گردد که تا این تاریخ (مهرماه ۱۳۹۷) انجام نشده است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت با همان روش سال های قبل آمارنامه داروئی سال 1396 را نیز منتشر کند.

با این وجود به منظور افزایش صحت و دقت آمارنامه، اطلاعات جمع آوری شده از سوی شرکت های پخش مجددا جهت تایید و یا اصلاح به شرکت های تامین کننده (تولید کننده و واردکننده) ارسال شد که در مواردی این اطلاعات از سوی شرکت های تامین کننده دچار تغییراتی نیز گردید.

برمبنای اطلاعات اصلاح شده از سوی شرکت های تامین کننده، ارزش بازار داروئی کشور در سال 1396 برمبنای قیمت مصرف کننده 174،614،868،686،648ریال بوده است که از این میزان مبلغ119.374.828.407.790 ریال (68 درصد) توسط شرکت های تولید کننده داخلی و مبلغ 55.240.040.278.855 ریال (32 درصد) توسط شرکت های وارد کننده تامین شده است.

از آنجا که کلیه داروهای وارداتی کشور به‌دلیل شناسه گذاری در سامانه تیتک سازمان ثبت شده اند، ارزش داروهای وارداتی به کشور بر مبنای اطلاعات این سامانه نیز 35،668،250،697،799ریال تعیین شده است که نشان دهندهارزش ریالی داروهای وارداتی به کشور در سال 1396 است.

به منظور تبیین نقش شرکت های تامین کننده (تولید کننده و واردکننده) و توزیع کننده در بازار داروئی کشور در سال 1396, فهرست 10 شرکت اول تامین کننده و توزیع کننده و سهم آنها در بازار نیز اعلام شده است. همچنین 100 داروی پرمصرف کشور در سال 1396 بر مبنای تعداد و میزان فروش آنها نیز مشخص شده اند.

سازمان غذا و دارو امیدوار است سندیکای صاحبان صنایع تولید کننده داروهای انسانی و انجمن شرکت های پخش نیز بصورت مستقل آمارنامه داروئی سال 1396 را منتشر نمایند تا این اطلاعات از طریق سه منبع مستقل راستی آزمائی شود.
 
کد مطلب : ۱۶۱۷۱
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۶
۰
 
مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان
 

ارسال
 
گروه های خبری :