شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ ,23 March 2019
 
 
تجهیزات وارداتی 30 آمبولانس از فرانسه نقص فنی داشت
 
مدیرکل استاندارد استان تهران با اعلام خبر آغاز بازرسی از تجهیزات آمبولانس های وارداتی از کشور فرانسه گفت: براساس نتایج بازرسی ها تاکنون 30 دستگاه از این آمبولانس ها از نظر تجهیزات دارای نقص بودند که برای رفع نقص در گمرگ استقرار دارند.
 
به گزارش فانا به نقل از محمودرضا طاهری حاکیست: بازرسی از تجهیزات وارداتی 300 دستگاه آمبولانس در نیمه نخست امسال انجام شده است.

وی با بیان اینکه استاندارد آمبولانس‌ها از سال 77 تدوین و از سال 91 اجباری شده است اظهارداشت: مسئولیت بازرسی آمبولانس ها از ابتدای امسال برعهده ادارات کل استانی استاندارد قرار گرفته ا ست.

طاهری گفت: بازرسی های سازمان استاندارد با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع خدمت‌رسانی و رسیدگی به وضعیت مجروحان و بیمارانی که نیازمند کمک‌های فوری هستند و با عنایت به الزامی بودن بازرسی همه آمبولانس‌های تجهیز شده در داخل کشور به منظور شماره گذاری توسط پلیس راهور انجام می شود.

طاهری ادامه داد: همچنین بازرسی از تجهیزات تولید داخل 20 آمبولانس نیز طی مدت مذکور توسط بازرسان استاندارد انجام شد که هیچکدام مشکلی نداشتند.
 
کد مطلب : ۱۶۲۲۴
يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۵
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :