يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ,19 May 2019
 
 
دفاتر وکلا و مطلب پزشکان نباید از پرداخت عوارض معاف باشند
 
رئیس شورای عالی استان ها گفت: مصوبه معافیت عوارض دفاتر وکلا و مطب پزشکان مربوط به سال 1334 است و در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی، این گونه مراکز نباید از پرداخت عوارض معاف باشند.
 
به گزارش فانا، مرتضی الویری افزود: اینکه مراکزی مانند دفاتر وکلا و مطب پزشکان، دیگر نباید از معافیت عوارض برخوردار باشند به دنبال شکایت های مردمی که به شورای عالی استان رسید، پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل فعالیت بیشتر این حرفه ها در آپارتمان بود و رفت و آمد زیاد آنها و بیماران عفونی مراجعه کننده به این اماکن امنیت شهروندان را به مخاطره می انداخت، مورد شکایت مردمی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: معاف شدن این گونه حرفه ها از پرداخت عوارض هم مربوط به سال 1334 بود و آن زمان به دلیل اینکه پزشک و وکیل کم داشتیم، شرایط ایجاب می کرد مشوق هایی به این افراد داده شود که موجب رشد و فعالیت بیشتر آنها شود.

وی تاکید کرد: اما در زمان حاضر و با توجه به آپارتمان نشینی شهروندان و توسعه یافتن این گونه شغل ها، دیگر نیازی به معافیت از عوارض نیست و پرداخت عوارض به وسیله این افراد می تواند کسب درآمدی برای شهرداری ها باشد و شوراها هم این مصوبه را تصویب کردند که شاغلین این حرفه ها دیگر از معافیت پرداخت عوارض برخوردار نباشند.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: این در شرایطی است که اگر بخواهیم روی هر حرفه ای توجه کنیم و برای شهرداری هم درآمدی ایجاد شود، به دلیل تعصب حرفه ای با مخالفت هایی مواجه می شویم؛ اما ما نماینده مردم هستیم و باید شکایت ها را بررسی کنیم و نظر مردم را مورد توجه قرار دهیم.
 
کد مطلب : ۱۷۸۴۱
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۹
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :