سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ,17 September 2019
 
 
پایش مدوام نحوه فروش تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی
 
رییس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی از پایش مدوام تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی از سامانه توزیع و با بازرسی های دوره ای خبر داد.
 
به گزارش فانا، جمال تولی، رییس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی درخصوص دریافت ارز توسط دستگاه های پزشکی و فروش 4 تا 5 برابری آنها بیان کرد: مطابق مصوبه شماره 63793/ت55633 هـ مورخ 97/05/16 صرفا تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی می باشند که فهرست مذکور باید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشته شود.وی افزود: با توجه به مصوبه فوق، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و طبق این مصوبات تجهیزات (دستگاه های) پزشکی سرمایه ای، مشمول دریافت ارز نیمایی می شوند.

رییس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی ادامه داد: درخصوص ملزمات مصرفی مشمول ارز رسمی، در بازرسی های دوره ای، نحوه و قیمت فروش اقلام بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به مراجع ذیربط منتقل می شود.

تولی گفت: در همین راستا شعبه تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی سریع و موثر بر تخلفات گرانفروشی در اداره کل تجهیزات پزشکی مستقر می باشد و در صورتی که شکایتی دال بر گرانفروشی مطرح باشد، بلافاصله رسیدگی می شود.

رییس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رفت دبیر انجمن رادیولوژی ایران مطالبات خود را درخصوص افزایش تعرفه از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات غیر دقیق به اذهان عمومی خوداری می کرد.
 
کد مطلب : ۱۹۸۹۹
سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۲
۰
 
مرجع : خبرگزاری ایلنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :