سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ,17 September 2019
 
 
استفاده از سانتریفیوژهای داخلی در تولید فرآوردهای خون
 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون کشور گفت: در فرآیند تولید فرآورده‌های خون از سانتریفیوژ استفاده می‌کنیم که قبلا این دستگاه از خارج تأمین می‌شد اما اکنون از تولیدات داخلی استفاده می کنیم.
 
به گزارش فانا، بهادر کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون کشور درباره «استفاده از سانتریفیوژهای تولید داخل در سازمان انتقال خون کشور»، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در فرآیند تولید فرآورده‌های خون، ما از سانتریفیوژ استفاده می‌کنیم که خون کامل را به سه فرآورده گلبول قرمز، پلاسما و پلاکت تبدیل می‌کند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای انجام این کار از سانتریفیوژهای با دورهای بالای ۵۰۰۰ دور در دقیقه استفاده می‌کنیم که دارای تکنولوژی بالایی است و تاکنون این سانتریفیوژها را هم از دو شرکت آلمانی خریداری می‌کردیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون کشور افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: با توجه به شرایط تحریم و مهم‌تر از آن توانمندی که در حوزه سانتریفیوژهای فنی و کاربردی در سازمان انرژی اتمی پیش آمده است، این سازمان اعلام کرد که دانش و توانمندی تولید سانتریفیوژهای بانک خون را دارد که این موضوع در قالب یک تفاهمنامه منعقد شد تا این سازمان سانتریفیوژهای بانک خون را تولید کند.

کاظمی اضافه کرد: بر اساس نیاز سازمان انتقال خون سفارش داده می‌شود و تمام سانتریفیوژهای مورد استفاده را از داخل تهیه می‌کنیم.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلاً سانتریفیوژها کاملاً از خارج وارد کشور می‌شد و از نظر قیمت ارزی،‌قیمت بالایی داشت اما با تولید این سانتریفیوژها در داخل صرفه‌جویی خوبی به دست می‌آید و با این حرکت می‌توانیم به سمت استقلال و تولید سانتریفیوژها برویم.
 
کد مطلب : ۱۹۹۱۳
يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۵
۰
 
مرجع : خبرگزاری فارس
 

ارسال
 
گروه های خبری :