پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ,4 June 2020
 
 
اجرای راهنماهای بالینی بدون مشارکت پزشکان امکان پذیر نیست
 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: نمی‌توان پروتکل‌های درمانی و راهنماهای بالینی را بدون مشارکت گروه‌های پزشکی اجرایی کرد.
 
به گزارش فانا، طاهر موهبتی صبح امروز در مراسم روز پزشک و روز داروساز با اشاره به اینکه توفیق در حوزه سلامت به ارتباط تنگاتنگ سازمان‌های بیمه‌گر با انجمن‌های علمی پزشکی، نظام پزشکی و اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه سلامت بستگی دارد گفت: به طور مثال نمی‌توان سازمان الکترونیک در نظام سلامت را بدون مشارکت و تعامل با حوزه پزشکی محقق کرد.وی تا کید کرد :همچنین نمی‌توان پروتکل‌های درمانی و راهنماهای بالینی را بدون مشارکت گروه‌های پزشکی اجرایی کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه باید از ظرفیت ارزشمند موجود در نظام سلامت از لحاظ اخلاقی و معنوی بهره گرفت: افزود: تعامل به این معنا نیست که هرچه سازمان‌های بیمه‌گر بگویند، پزشکان قبول کنند، بلکه باید از ظرفیت نظام سلامت کشور بهره مند شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر وظایفی نسبت به گروه‌های پزشکی دارند افزود: اگر کسی فکر می‌کند بدون مشارکت گروه‌های پزشکی می‌تواند اقدام موثری در حوزه سلامت انجام دهد، حتما به ناکجا آباد خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه مردم به پزشکان اعتماد دارند اظهار داشت: نباید اجازه دهیم اعتماد عمومی خدشه دار شود زیرا این اعتماد نوعی سرمایه محسوب می‌شود و اگر از بین برود، دوباره ساختن آن بسیار دشوار است.

به گفته موهبتی، برخی افراد از گروههای دیگر هستند که که درآمد زیادی کسب می‌کنند اما چون گروه مرجع نیستند کسی درباره آنها صحبت نمی‌کند، اگر روحانیون، پزشکان، معلم‌ها و خبرنگاران در جامعه آسیب ببیند، یعنی کشور صدمه دیده است.

وی با اشاره به اینکه خیال خامی است که فکر کنیم می‌توانیم گروه‌های مرجع را خواسته یا ناخواسته از بین ببریم و بعد فرهیختگی جامعه محقق شود گفت: فرهیختگی جامعه بر اساس گروه‌های مرجع سنجیده می شود و یکی از گروه‌های فرهیخته در هر جامعه ای پزشکان هستند.

 وی با اشاره به اینکه برخی از گروه‌ها با دشمنی مشغول آسیب زدن به گروه‌های مرجع هستند افزود: باید از این اتفاق جلوگیری کرد. در هر گروه و شغلی شاید تعداد کمی از افراد باشند که به وظیفه خود درست عمل نمی‌کنند، اما این به معنی نقص این این گروه نیست بنابراین نباید گروهی را مورد هجمه قرار بدهیم و باید منزلت گروه‌های مرجع را حفظ کنیم.
 
کد مطلب : ۲۱۷۹۰
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۸
۰
 
مرجع : خبرگزاری مهر
 

ارسال
 
گروه های خبری :