سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ,22 September 2020
 
 
تشریح اقدامات کمیته راهبردی تأمین تجهیزات پزشکی
استفاده سرمایه‌های دانشگاه‌ها راهکاری برای صرفه‌جویی ارزی است
 
یوسفی گفت: برقراری ارتباط موثر و استفاده از توان فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی از اهداف حائز اهمیت در هیات امنای صرفه جویی ارزی است.
 
به گزارش فانا، مهدی یوسفی، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: برقراری ارتباط موثر و استفاده از توان فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ایجاد وحدت رویه، شفاف سازی و ارتقاء فرایند‌های برگزاری مناقصات از اهداف حائز اهمیت در هیات امنای صرفه جویی ارزی است.

او افزود: در این راستا ضمن تدوین نقشه راه، جلسه‌ای با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای دانشگاه‌های قطب به منظور دریافت دیدگاه‌های آنان و رایزنی در خصوص فرایند تشکیل کمیته‌های تخصصی فنی مهندسی برگزار شد. یوسفی خاطرنشان کرد: به منظور اجرای بهینه فرایند و استفاده از خرد جمعی راهکار تشکیل کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی نیز تدوین شد. همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص مکاتبه با اداره کل تجهیزات پزشکی و درخواست معرفی نماینده متخصص فنی جهت شرکت در هریک از گروه‌های فنی مهندسی و کمیته راهبردی بوده است.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: جلسات مستمر کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، رئیس اداره بازرگانی هیات امنا به منظور تعیین مسئولین گروه‌های فنی مهندسی و اعضای آن‌ها تعیین شد.

او گفت: بررسی مصوبات گروه‌های تخصصی فنی مهندسی، بررسی روش‌های اجرایی افزایش توانمندی و مهارت کارشناسان، بررسی نحوه دریافت بازخورد دانشگاه‌ها از تجهیزات خریداری شده از هیات امنا، بررسی و امکان سنجی در خصوص نحوه بازسازی تجهیزات پزشکی غیر قابل استفاده در دانشگاه‌ها نیز از جمله برنامه‌های در دست اقدام کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی است.
 
کد مطلب : ۲۲۳۴۵
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷
۰
 
مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان
 

ارسال
 
گروه های خبری :