خط قرمز

24 آذر 1398 ساعت 12:47


فانا، در جای جای ایران، این سرزمین پرگهر هزاران هزار مرد و زن پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار و ماما، نیروی بهداشتی و ... با شرافت و صادقانه در حال ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم عزیزمان و حفظ و ارتقای سلامت آنها هستند.

نباید اجازه داد برخی سوءاستفاده‌ها و خیانت‌ها این زحمات شرافتمندانه و صادقانه را زیر سوال ببرند.

افشا و مقابله شفاف، سریع و قاطعانه در برابر سوءاستفاده‌ها و خیانت‌ها در حوزه بهداشت و درمان قطعا به نفع کشور است.
خط قرمز همه در هر جایگاهی باید "حفظ و ارتقای سلامت مردم" باشد.


کد مطلب: 23671

آدرس مطلب: http://phana.ir//fa/doc/news/23671/خط-قرمز

فانا
  http://phana.ir/