دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ,3 August 2020
 
 
درپی ریزش سقف اتاقی در بخش ccu بیمارستان زهک؛
به کسی آسیب وارد نشده است
ریزش سقف کاذب بر اثر نفوذ آب بارندگی بوده است
 
رئیس بیمارستان سیدالشهداء شهرستان زهک گفت: به دنبال بارندگی بدلیل نفوذ آب از سقف یکی ازاتاقهای بخش ccu، قسمتی از سقف کاذب خیس کشیده و ریزش می کند.
 
به گزارش فانا، دکترعرب یعقوبی افزود: خوشبختانه دربازدیدی که هنگام بارندگی از تمامی بخشهای بیمارستان داشتیم متوجه خیس کشیدن قسمت هایی از سقف کاذب دراتاق فوق الذکر شدیم که بلافاصله به همکاران دستور انتقال مریض به اتاق دیگری باامکانات بخش ccu, داده شد.

وی ادامه داد: به هنگام بارندگی شدیدی که صورت گرفت یک قسمت از سقف کاذب ریزش می کند اما خوشبختانه هیچ مریضی در اتاق حضور نداشته و آسیبی هم به هیچ کس وارد نشده است، همانگونه که در فیلم منتشرشده هم معلوم است هیچ مریضی روی تخت نیست و دستگاهها نیز خاموش می باشد.

وی افزود: فردی که فیلم را منتشر کرده دیده که سقف کاذب ریزش کرده چون اگر مریض در محل ریزش سقف قرار می داشت قطعا کسی که اقدام به فیلم برداری از اتاق کرده بود به جهت ارائه مستندات محکم بخاطر آسیب بیمار، از وی  فیلم تهیه می کرد.

رئیس بیمارستان سیدالشهداء شهرستان زهک گفت: فرد بیمار که در تخت ۵ ccu بوده هیچ گونه آسیبی ندیده است.

وی اضافه کرد: محل نفوذ آب کاملا ترمیم شده و پس از خشک شدن، نسبت به ایزوگام کردن سقف توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل اقدام خواهد شد.
 
کد مطلب : ۲۴۲۵۲
يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۱
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :