دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ,28 September 2020
 
 
رئیس جمهور به شدت پیگیر پرونده الکترونیک سلامت است
 
وزیر بهداشت گفت: نظام های اجرایی مملکت، چه نظام سلامت و چه نظام های دیگر در سایر دستگاه ها، به جز ریل سامانه های الکترونیک، هیچ راهی برای عبور واگن اهدافشان ندارند.
 
به گزارش فانا، سعید نمکی در نهمین شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک، با تاکید بر ضرورت استمرار پیگیری استقرار زیرساخت های نظام سلامت، بیان کرد: پیشرفت زیرساخت های الکترونیک در نظام سلامت، راهی جز همدلی، همراهی، مشارکت و پیگیری مستمر ندارد. سودی که از استقرار و استمرار سامانه های الکترونیک در کشور حاصل می شود، برای گروه یا دستگاه خاصی نیست و هیچ گروهی کمتر از دیگری سود نخواهد برد و در نهایت خیر آن به آینده مملکت و مردم و کشور خواهد رسید.

وی افزود: باید به این باور برسیم که نظام های اجرایی مملکت، چه نظام سلامت و چه سایر دستگاه ها، به جز ریل سامانه های الکترونیک در کشور، هیچ راهی برای عبور واگن اهدافشان ندارند.

نمکی اظهار کرد: درهم آمیختگی نظام ارائه خدمت در آینده به قدری زیاد خواهد شد که امکان ندارد در جزیره ای بدون پیوست به دیگران، بتوانیم خدمت ارائه دهیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: ساختارهای ارائه خدمت مانند، متولیان بخش سلامت به خصوص سازمان های بیمه گر، اگر به این سامانه های الکترونیک متصل نشوند و درگاهی برای پیوستن به دیگران (ارائه دهنده و گیرنده خدمت) نداشته باشند، ادامه راه برایشان میسر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور به شدت پیگیر بحث سامانه ها، پرونده الکترونیک سلامت و شیوه های استفاده مطلوب از زیرساخت های الکترونیک، است، گفت: درون وزارت بهداشت تمامی بخش ها از طریق سامانه های الکترونیک درحال پیوستن به یکدیگر هستند، اما باید توجه کنیم که عدم پیوستگی ما به ساختارهایی مانند سازمان های بیمه گر و سایر دستگاه ها، بازهم ما را دچار مشکل می کند.

وزیر بهداشت، در ادامه با بیان اینکه جا دارد از زحمات همکارانمان در راستای پیگیری و استقرار پرونده الکترونیک سلامت قدردانی کنیم، افزود: در بحث پرونده الکترونیک سلامت لازم است که اقدامات پیگیری و استمرار داشته باشد و معایب برطرف شود. اگر از این دستاورد عظیم صیانت نکرده و مورد بهره برداری قرار نگیرد، تمام زحماتمان به صندوقچه خاطرات می پیوندد، لذا با کاربرد روش ها در عمل، می توانیم سیستم را پویا نگه داریم، ضمن اینکه نارسایی چنین سیستم هایی در عملکرد مشخص می شود.
 
کد مطلب : ۲۴۴۷۵
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۵
۰
 
مرجع : خبرگزاری مهر
 

ارسال
 
گروه های خبری :