۲۴ اکتبر روز جهانی فلج اطفال

3 آبان 1399 ساعت 23:29


به گزارش فانا، شعار امسال روز جهانی فلج اطفال، "داستان‌های پیشرفت: گذشته و حال" است.

هدف از روز جهانی فلج اطفال، افزایش آگاهی درباره این بیماری و ریشه‌کنی آن از طریق واکسیناسیون است.

چند حقیقت درباره فلج اطفال:

🔹فلج اطفال عمدتا روی کودکان زیر ۵ سال تاثیر می‌گذارد
🔹هیچ درمانی برای فلج اطفال وجود ندارد اما این بیماری با یک واکسن قابل پیشگیری است
🔹فلج اطفال فقط در دو کشور جهان به صورت اندمیک وجود دارد، هر دو همسایه ایران، افغانستان و پاکستان
🔹از سال ۱۹۸۸ تاکنون موارد فلج اطفال در جهان تا ۹۹.۹٪ کاهش یافته است
🔹تا زمان ریشه‌کنی فلج اطفال برای همیشه، همه کودکان در خطر هستند


کد مطلب: 31075

آدرس مطلب: http://phana.ir//fa/doc/news/31075/۲۴-اکتبر-روز-جهانی-فلج-اطفال

فانا
  http://phana.ir/