رئیس مجمع نظام پزشکی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده است

6 آبان 1399 ساعت 0:09


مهدی زارعی رئیس شورایعالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران در یادداشتی برای "فانا" نوشت: اخیرا مکاتبه‌ای از دکتر عباس آقازاده به رئیس‌جمهوری در فضای مجازی منتشر شده که وی در این مکاتبه از عنوان رئیس مجمع نظام پزشکی استفاده کرده است.

همانطور در شرح وظایف رئیس مجمع عمومی سازمان ذکر شده است، وی به عنوان رئیس مجمع مسوولیت اداره و تشکیل جلسات مجمع را بر عهده دارد و باید به وظایف خود در مجمع عمومی سازمان بپردازد نه اینکه از عنوان ریاست مجمع در امورات بین بخشی اعضا مداخله و از گروهی حمایت و حقوق قانونی گروه دیگر را نادیده بگیرد.

استفاده از عنوان رئیس مجمع در این نوع مکاتبات فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است و اینگونه مداخلات موجب تضعیف رئیس کل سازمان و در نهایت سازمان نظام پزشکی ایران می‌شود.

اینجانب به عنوان عضو سازمان از رئیس کل سازمان تقاضا دارم اجازه مداخله به افراد خارج از حوزه کاری و آن‌هم در اموراتی که موجب آسیب به جایگاه شغلی همکاران و اختلاف بین اعضا می‌شود را ندهند.


کد مطلب: 31106

آدرس مطلب: http://phana.ir//fa/doc/news/31106/رئیس-مجمع-نظام-پزشکی-جایگاه-خود-سوءاستفاده-کرده

فانا
  http://phana.ir/