معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی پاسخ داد

علت کمبود داروهای پیوندی بیماران کلیوی چیست؟

خبرگزاری ايسنا , 5 آذر 1399 ساعت 22:42

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: کمبود داروی های خاص برای پیوند کلیه مختص استان نیست.


به گزارش فانا، غفار زاده افزود: کمبود دارو های سلسپت و مایفورتیک مختص استان نبوده و کشوری است.

وی تصریح کرد: علت اصلی کاهش و کمبود این دو دارو که نیاز اصلی بیماران  پیوند کلیه ای است در ترخیص این دو  دارو از گمرکات است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: طبق تلاش ها وپیگیری های  که از طرف سازمان غذا و دارو  درحال انجام است، مشکل ترخیص نیز حل خواهد شد.

غفار زاده خاطر نشان کرد: درصورت حل مشکل ترخیص، داروهای خاص  بیماران پیوند کلیه( سلسپت و مایفورتیک)، ظرف یک هفته تا ۱۰روز در داروخانه های کشور و در استان نیز توزیع می شود.


کد مطلب: 31604

آدرس مطلب: http://phana.ir//fa/doc/news/31604/علت-کمبود-داروهای-پیوندی-بیماران-کلیوی-چیست

فانا
  http://phana.ir/