شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ,27 February 2021
 
 
۱۰ موضوع مهم بهداشت جهانی برای پیگیری در سال ۲۰۲۱
 
 


1️⃣ایجاد همبستگی جهانی برای امنیت بهداشتی در سراسر جهان
2️⃣تسریع در دسترسی به تست‌ها، دارو و واکسن‌های کرونا
3️⃣پیشبرد بهداشت برای همه
4️⃣مقابله با نابرابری‌های بهداشتی
5️⃣فراهم کردن رهبری جهانی در زمینه علم و داده
6️⃣احیای تلاش‌ها برای مقابله با بیماری‌های واگیردار
7️⃣مبارزه با مقاومت دارویی
8️⃣پیشگیری و درمان بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های بهداشت روان
9️⃣بازسازی بهینه‌تر از پیش
🔟عمل کردن با همبستگی/WHO
 
کد مطلب : ۳۲۳۵۰
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۵
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :