پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ,15 April 2021
 
 
فاصله بین تزریق دو دوز واکسن اسپوتنیک‌وی در ایران از ۲۱ به ۲۸ روز افزایش یافت
 
 
به گزارش فانا، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در نامه‌ای به به معاونت‌های بهداشت اعلام کرد: نظر به انتشار مستندات مربوط به واکسن استرازنکا درخصوص افزایش اثربخشی واکسن با افزایش فاصله بین دو نوبت دریافت واکسن و با توجه به اینکه واکسن اسپوتنیک‌وی نیز با پلتفرم مشابه تولید شده است، توصیه می‌شود فاصله بین دو نوبت واکسن اسپوتنیک‌وی از ۲۱ روز به ۲۸ روز افزایش یابد.
 
 
کد مطلب : ۳۳۶۷۲
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :