پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت 6 آبان 1399 ساعت 0:09 http://phana.ir//fa/doc/news/31106/رئیس-مجمع-نظام-پزشکی-جایگاه-خود-سوءاستفاده-کرده -------------------------------------------------- عنوان : رئیس مجمع نظام پزشکی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده است -------------------------------------------------- متن : مهدی زارعی رئیس شورایعالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران در یادداشتی برای "فانا" نوشت: اخیرا مکاتبه ای از دکتر عباس آقازاده به رئیس جمهوری در فضای مجازی منتشر شده که وی در این مکاتبه از عنوان رئیس مجمع نظام پزشکی استفاده کرده است. همانطور در شرح وظایف رئیس مجمع عمومی سازمان ذکر شده است، وی به عنوان رئیس مجمع مسوولیت اداره و تشکیل جلسات مجمع را بر عهده دارد و باید به وظایف خود در مجمع عمومی سازمان بپردازد نه اینکه از عنوان ریاست مجمع در امورات بین بخشی اعضا مداخله و از گروهی حمایت و حقوق قانونی گروه دیگر را نادیده بگیرد. استفاده از عنوان رئیس مجمع در این نوع مکاتبات فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است و اینگونه مداخلات موجب تضعیف رئیس کل سازمان و در نهایت سازمان نظام پزشکی ایران می شود. اینجانب به عنوان عضو سازمان از رئیس کل سازمان تقاضا دارم اجازه مداخله به افراد خارج از حوزه کاری و آن هم در اموراتی که موجب آسیب به جایگاه شغلی همکاران و اختلاف بین اعضا می شود را ندهند.